Joppe 
volgen 
vooruitsturen 
houden van de plaats  10 
apport te land 6
apport uit water 6
resultaat C-diploma met 36 punten