Luna 
volgen 
vooruitsturen 
houden van de plaats  10 
apport te land 7
apport uit water 6
verloren apport 9
markeren 0
apport over water 0
resultaat C-diploma met 38 punten