30-09-2017

Propriocepsis bij de pup. Dat was één van de lezingen die de Raad van Beheer organiseerde in het kader van de Kennistour 2017. De titel sprak niet direct tot de verbeelding maar de inhoud van de lezing was bijzonder interessant. De bekende hondentrainer Sam Turner wist boeiend te vertellen over propriocepsis, het systeem waardoor een hond (en mens) zich bewust is van de stand van het eigen lichaam. Voor de fysieke en mentale ontwikkeling van een pup is het belangrijk dat dit systeem al vroeg wordt gestimuleerd. Een hond die zich bewust is van zijn eigen lichaam, heeft meer zelfvertrouwen en zit beter in z’n vel.

Stress vermijden
Aan de hand van verschillende leeftijdsfases vertelde Sam hoe belangrijk het is dat pups worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dat begint al voor de geboorte, in de prenatale fase. Uit onderzoek blijkt dat stress tijdens de dracht een negatieve invloed heeft op de pups. Bijvoorbeeld als een teef uit haar vertrouwde omgeving wordt gehaald om te bevallen.

 

Rust en veiligheid
In de neonatale fase (0-13 dagen) is rust en veiligheid het allerbelangrijkst voor pups. Maar hun zintuigen kunnen al wel gestimuleerd worden met nieuwe geuren en door verschillende ondergronden in de werpkist te gebruiken. Ook kan vroeg neurologische stimulatie worden toegepast, dat zijn verschillende handelingen om de neurologische ontwikkeling te bevorderen. Op internet is daar meer over te vinden. Uit onderzoek blijkt dat pups door deze stimulatie weerbaarder worden tegen stress en een beter immuunsysteem hebben.

Overgangsfase en bewustwording
Tussen de 13e en 21e dag zitten pups in de overgangsfase. Oren en ogen gaan open en ze worden zich bewust van de buitenwereld. In deze fase kunnen pups worden geprikkeld door ze kennis te laten maken met verschillende geluiden en het verschil tussen licht en donker. Ook kan nog steeds worden gevarieerd met ondergronden en geuren. In de bewustwordingsfase (21-28 dagen) wordt het tijd om de buitenwereld te verkennen. Ook op deze leeftijd is de invloed van de moederhond nog groot en blijft het belangrijk om stress te vermijden. Nu de pups lopen kunnen ze worden gestimuleerd door veel te variëren met ondergronden, bijvoorbeeld een rubbermat of noppenfolie maar ook door kleine hoogteverschillen te introduceren.

Verschillende materialen
Na 21 dagen begint de primaire socialisatiefase. De motoriek ontwikkelt en in deze fase is het belangrijk om veel verschillende materialen aan te bieden als speelmateriaal, met name materiaal om op en over te klimmen. Nieuwe prikkels worden aangeboden aan de groep maar een fokker moet er rekening mee houden dat het niveau per pup verschilt. En dat elke pup de gelegenheid moet hebben om nieuwe dingen in zijn eigen tempo te ontdekken.

Niet dwingen
De socialisatie gaat natuurlijk door bij nieuwe eigenaren. Zij kunnen propriocepsis stimuleren met wiebelplanken, balanskussens en ander klim- en klautermateriaal. Waarbij het belangrijk is dat een pup zelf de keuze maakt om ergens op te klimmen en niet wordt gedwongen. Maar minstens zo belangrijk is om ook rust te nemen. Bij vermoeidheid neemt de coördinatie af en pups moeten de tijd hebben om ervaringen te verwerken.

© Gerja Slomp

We hebben 16 gasten online